FANDOM


Заблуда #1- Единственото място, от което може да се включи и да работи трансформатор е контактът за 220в.

В ежедневието това е единият от начините по които най-често ползваме трансформаторът, тъй като мрежата ни доставя променлив ток със синусоидална вълна, но определено това не е единственият начин по който трансформаторът може да бъде захранен и използван.

Първичният източник може да бъде всеки източник на ток. Единствените условия са токът да се променя във времето и неговата големина да е съобразена с характеристиките на трансформаторът.

Дори и 2 волта променливо напрежение могат да бъдат преобразувани с трансформатор, стига изходните стойности да са подходящи за дадената цел.

Ако за момент подадете импулс от батерия към една от намотките на трансформатор, то моментално на другата намотка ще получите същия импулс, но с променени параметри. На практика този принцип използват и голяма част от инверторите. Това също доказва ,че трансформаторът може да преобразува сигнал с всяка форма без ограничения, включително и аудио сигнал.

#2 - Токът тече само по фазовия проводник.

Абсолютно грешно твърдение. Във всяка електрическа верига, токът през двата проводника свързващи консуматор, е еднакво голям във всеки от тях. Това донякъде не напълно изпълнимо при трифазните вериги, но там винаги проводниците са поне три а разликите в тока минимални. Наличието на напрежение по фазовия проводник е в резултат на потенциалната разлика спрямо нулевия проводник, който е заземен при трафопостът и няма нищо общо с големината на тока в консуматора. В енергетиката много често се следи токът в нулевият проводник да не надвишава този във фазите.

#3- Токът е движение на електрони.

В действителност нито един електрон не се премества особено бързо местоположението си . Във физиката токът е описван по-точно като движение на електрически заряди по действието на източник на напрежение, но не случайно не се уточнява дали това са отрицателни електрони или положителни йони и вида на материала. На практика това е обмен на енергия между отделните заредени частици а тяхното движение не е изцяло подвластно на източника на напрежение. Това е аналогично на пренасянето на механични трептения и вълни в твърдите тела, течностите или газовете. Енергията при електричеството е във вид на електромагнитната вълна, която се разпространява през със скорости от порядъка от 50 до 99% от тази на светлината. При много големи честоти и мощности на електромагнитната вълна, използването на плътен проводник е неефективно и затова се използват вълноводи. Не е случайност , че физиката разглежда раздела електромагнетизъм като основен раздел в науката.

#4 - Статичното електричество не може да бъде ползвано за нищо друго освен опити по физика.

Определено авторите на учебници по физика са съкратили съдържанието до чиста теория и нищо повече. Приложенията на статичното електричество са също толкова много както на стандартната електроенергия. Голяма част от тях просто не ползваме в битовата техника. Статичното електричество съхранявано като зарад в кондензаторни батерии и намира много приложения в промишлеността при производството на дадени продукти. Чрез него се правят и равномерни покрития от прахови частиси като боята за автомобили например. Статичното електричество може да бъде преобразувано до стандартна електроенергия, но на практика това не се прилага в големи мащаби тъй като за генерирането на полезни стойности на статично електричество би се влагало такова количество механична енергия, каквато би била достатъчна за директното производство на нормална електроенергия с много по-малко разходи. Все пак не липсват проучвания в такава насока

https://pcworld.bg/lifestyle/2012/11/21/3245227_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/